incounselling 50+ logo

WYNIKI PRACY INTELEKTUALNEJ 

 

 

Analiza obejmowała: badanie potrzeb pracowników, pracowników przechodzących na emeryturę i poszukujących pracy w wieku 50+ (n = 411). Przeprowadzono ponadto wywiady z 16 doradcami zawodowymi i 21 specjalistami ds. HR (zasobów ludzkich), którzy współpracują z osobami 50+. Badania wśród wyszczególnionych grup docelowych zostały przeprowadzone  w Chorwacji (HR), Polsce (PL) i Niemczech (DE).

 

 

 

Ten etap projektu dotyczył realizacji sesji szkoleniowych. W Chorwacji, Niemczech i Polsce odbyło się łącznie dziewięć szkoleń, w tym: trzy spotkania pilotażowe oraz sześć głównych sesji szkoleniowych. Materiały szkoleniowe można pobrać tutaj.

 

 

 

 

 

Portal www.in50plus.com zawiera ogólne informacje o projekcie InCounselling50 + i jego efektach (-> kliknij aby pobrać materiały ogólnodostępne), jak również samodzielny kurs online z ogólnodostępnymi jednostkami edukacyjnymi (-> kliknij aby zalogować się do kursu).

 

 

 

 

(Broszura nt. szkoleń, plakat projektowy oraz raport) dotyczą wyników prac projektowych. Prezentują efekty - produkty projektu wraz z wskazaniami dotyczącymi możliwości ich zastosowań w praktyce. Wskazują w jaki sposób szkolenia mogą być dopasowane do różnych sytuacji, kontekstu lub  specyfiki krajowej oraz skupiają się na dalszych możliwościach rozwoju dla generacji 50+

 

 

 

                    Broszura.pdf                                                                                                                       Plakat.pdf

 

 

 

 

 

 

DLA UCZESTNIKÓW KURSU

 

 

Materiał dla szkoleń stacjonarnych (face to face). Uczestnicy znajdą wszystkie niezbędne informacje w podręczniku dla uczestników. Trenerzy mogą skorzystać z wskazówek dotyczących realizacji szkoleń zawartych w Przewodniku dla trenera. Oprócz tego dostępne są również wszystkie prezentacje PowerPoint.

 

 

 

 

Niniejszy podręcznik przedstawia tematykę „uczenia się wzajemnego” i „poradnictwa wzajemnego”. Zawiera również opis procesu sesji doradztwa wzajemnego (partnerskiego) wraz z wskazówkami jak przeprowadzić sesję w praktyce. Opisuje takie procesy jak: coaching, mentoring i superwizja.

 

 

DLA TRENERÓW

 

Koncepcja opisuje podstawowe elementy szkolenia. Na podstawie analizy potrzeb skupiono się na:

- Nieformalnym uczeniu się

- Uczeniu się sieciowym, wzajemnym

- Uczeniu się samodzielnym

- Orientacji na kompetencje

 

 

 

Ten podręcznik zawiera opis treści szkoleniowych, a także pewne podstawy teoretyczne oraz ważne teorie. Obejmuje szkolenie bezpośrednie i kurs online.

 

 

 

 

 

Materiał dla szkoleń stacjonarnych (face to face). Uczestnicy znajdą wszystkie niezbędne informacje w podręczniku dla uczestników. Trenerzy mogą skorzystać z wskazówek dotyczących realizacji szkoleń zawartych w Przewodniku dla trenera. Oprócz tego dostępne są również wszystkie prezentacje PowerPoint.

Zapisy prawne | Privacy policy | Accessibility