incounselling 50+ logo

Wydawca

Uniwersytet badań stosowanych nad rynkiem pracy - Hochschule der Bundesagentur für Arbeit (HdBA)

Status prawny

Wydział Specjalny/ biuro niemieckiej Federalnej Agencji Pracy, autonomiczna federalna korporacja prawa publicznego

Reprezentowana przez Prof. Dr. Andreas Frey, Hochschule der Bundesagentur für Arbeit (HdBA)

Seckenheimer Landstraße 16
68163 Mannheim
Telefon:  0621 4209-0
Telefax: 0 0621 4209-215
E-Mail: Hochschule(at)arbeitsagentur.de 

numer identyfikacyjny przedsiębiorcy DE 811458858 

Prawa autorskie

Wszelkie treści na użytek własny lub dla celów edukacyjnych mogą być kopiowane zgodnie z zapotrzebowaniem. Wykorzystanie treści dla innych celów wymaga zgody Uniwersytetu badań stosowanych nad rynkiem pracy.

Informacje prawne i wyłączenie z odpowiedzialności

W ramach usługi lub odwołań do innych źródeł podane są linki do różnych stron.  Dostawcy stron są odpowiedzialni za zawartość stron, do których podane są linki. HdBA nie odpowiada za podlinkowane treści i nie ponosi za nie żadnej odpowiedzialności. Niniejsze impressum jest także ważne w odniesieniu do pojawiania się Uniwersytetu badań stosowanych nad rynkiem pracy w innych różnych sieciach społecznościowych, np. Twitter, XING czy You Tube. Uniwersytet badań stosowanych nad rynkiem pracy nie ma wpływu na warunki wykorzystania sieci społecznościowych i ich usług, danych i ich użycia. Traktujemy niniejsze dane z zachowaniem wszelkiej prywatności, ale nie ponosimy odpowiedzialności za zachowania operatorów sieci społecznościowych ani stron trzecich.

Pomimo tego, że zawartość stron internetowych została zweryfikowana z największą starannością, nie dajemy żadnej gwarancji ani nie ponosimy odpowiedzialności, iż informacje na nich zawarte są kompletne, poprawne i aktualne. Wszystkie oświadczenia mogą zostać zmienione, usunięte lub uzupełnione bez uprzedzenia. Wszystkie nazwy, logo lub oznaczenia wykorzystane na stronach internetowych są zarejestrowanymi znakami towarowymi i stanowią własność ich prawnego właściciela.

Status: 22.03.2017

Zapisy prawne | Privacy policy | Accessibility