incounselling 50+ logo

InCounselling50+
Innowacyjne Poradnictwo Promujące Udział Osób 50+ na Rynku Pracy i w Życiu Społecznym
Międzynarodowy projekt obejmujący Chorwację, Niemcy, Litwę i Polskę

09/2016 - 08/2019

Aktywizacja pokolenia 50+ na europejskim rynku pracy staje się coraz bardziej istotna. Dostarczenie ukierunkowanej informacji oraz zapewnienie doradztwa grupom docelowym, obejmującym pracowników w wieku 50+ oraz bezrobotnych w wieku 50+ jest ważną kwestią. Obecnie oferta poradnictwa, jak i samych usług doradczych jest niewielka. Co więcej, poradnictwo w zakresie aktywnego zarządzania wiekiem jest ciągle za mało uwzględniane w strategiach zarządzania zasobami ludzkimi. Druga grupa docelowa składa się z praktyków Zasobów Ludzkich i Doradców Zawodowych. Projekt ‘InCounselling50+’ ma na celu rozwój holistycznej i naukowo uzasadnionej koncepcji innowacyjnego doradztwa zawodowego i poradnictwa, w której brane są pod uwagę różne warunki europejskiego rynku pracy i zatrudnienia.

Zapisy prawne | Privacy policy | Accessibility