incounselling 50+ logo

Sveukupni ciljevi

Projekt „InCounselling50+“ predlaže razvijanje, testiranje i finaliziranje holistički i znanstveno utemeljenog koncepta za inovativno savjetovanje i usmjeravanje karijere. Ciljna grupa su ljudski resursi (kadrovska služba) i savjetnici za karijeru. Aktivnosti projekta će se direktno odnositi na njih, npr. trening „licem u lice“, samo-usmjeravan online tečaj i specifični koncept savjetovanja. Grupa krajnjih korisnika (indirektna ciljna grupa) su osobe starije od 50 godina (zaposlenici/oni iznad 50 godina koji traže posao te zaposlenici stariji od 50 godina u tranziciji prema mirovini). Naposljetku, oni bi trebali biti grupa koja će imati najviše koristi od projektnih aktivnosti. Koncept i svi njegovi materijali su otvoreni i dostupni te ih različite institucije mogu koristiti, kao npr. menadžment ljudskih resursa neke kompanije, javne agencije za zapošljavanje, sveučilišta ili institucije za strukovno osposobljavanje. Iz osnovnog koncepta mogu se izvesti prilagođeni koncepti za pojedine regije.

Naše aktivnosti

1. Analiza potreba

Kao prvi korak našeg projekta, poljski partner UJD dizajnirao je upitnik za ispitivanje osoba starijih od 50 godina te za intervjuiranje praktičara ljudskih resursa i savjetnika. Vrijeme provedbe je ožujak i travanj 2017. godine. Konačna analiza i rezultati očekuju su u svibnju 2017. godine. Potpuno izvješće će biti objavljeno u lipnju (pogledajte u Publikacije).

Naš cilj je provesti upitnik o trenutnom stanju zaposlenosti i mišljenjima o kompetencijama, osposobljavanju i poslovima kao i o zahtjevima tržišta rada za osobe starije od 50 godina u Hrvatskoj, Njemačkoj i Poljskoj. Tako će se ispitati otprilike 200 osoba 'zlatne generacije'. Kako bismo uskladili ove potrebe s očekivanjima i potrebama tvrtki i kadrovskih službi, intervjuirat ćemo tridesetak savjetnika i praktičara ljudskih resursa. Fokus je na zahtjevima trenutne situacije na tržištu rada i radnom životu populacije starije od 50 godina.

2. Obuka/program za praktičare ljudskih resursa i savjetnike

Na temelju analize potreba, razvit ćemo program obuke. Program obuke sastoji se od dva dijela, obuke „licem u lice“ i/ili samo-usmjeravanog online tečaja. Oba dijela su prepuštena slobodnom izboru, pojedinac može pohađati obuku „licem u lice“ ili samo-usmjeravani online tečaj ili oboje. U posljednjem slučaju, online tečaj služi za produbljivanje i jačanje znanja i vještina. Praktičari ljudskih resursa i savjetnici bi trebali stjecati znanje i kompetencije u radu i pomoći zaposlenicima starijim od 50 godina, uključujući i one u tranziciji prema mirovini, te one starije od 50 godina koji traže posao.

Razvoj programa obuke će biti završen do kraja 2017. godina i testirat će se u proljeće 2018. godine. Više informacija će biti postavljeno pod Događanja nakon završetka programa obuke. Završavanje online tečaja očekuje se na ljeto 2018. godine i testirat će se odvojeno.

3. Koncept specifičnog savjetovanja

Kako bismo osigurali holistički pristup, osim obuke i online tečaja, nastojimo dizajnirati metodu koja će podržati zaposlenike starije od 50 godina, uključujući one u tranziciji prema mirovini te one starije od 50 godina koji traže posao. Ova metoda se bavi time kako na proaktivan i održiv način potaknuti integraciju 50+ generacije u radni život. Moguće metode mogle bi biti kros-generacijske radne skupine ili mentorstvo, koji za cilj imaju poticati daljnje učenje i obučavanje, pogotovo za one starije od 50 godina.

Ova tema je trenutno u razvoju. Više informacija o ovome bit će dostupno u lipnju 2017., po završetku ovog dijela.

4. Diseminacijska događanja (uskoro o ovome čitajte više pod Događanja)

Takozvana diseminacijska događanja su javna događanja, dostupna svima. Ciljne grupe su osobito zaposlenici stariji od 50 godina, uključujući i one u tranziciji prema mirovini, oni stariji od 50 godina koji traže posao, praktičari ljudskih resursa i savjetnici, poduzeća, političari i drugi istraživači ili budući projekti.

Ovim događajem želimo pružiti obuhvatno predstavljanje našeg projekta i nacionalnih partnera, ishode (obuku, online tečaj i koncept specifičnog savjetovanja) s preporukama te također želimo prikazati izglede za budućnost o trendovima razvoja na ovu temu.

Legal notices | Privacy policy | Accessibility