incounselling 50+ logo

InCounselling50+
Inovativno savjetovanje s ciljem unapređenja sudjelovanja osoba starijih od 50 godina na tržištu rada i u društvenom životu
transnacionalni projekt Hrvatske, Njemačke, Litve i Poljske

09/2016 - 08/2019

Integracija populacije 50+ - populacije starije od 50 godina na europsko tržište rada postaje sve važnija. Stoga je važno podržati ciljne grupe zaposlenih starijih od 50 godina te nezaposlenih starijih od 50 godina specijaliziranim informacijama i uslugama savjetovanja. Trenutno postoji mala ponuda usluga za savjetovanje i usmjeravanje u ovom smislu. Osim toga, smjernice za upravljanje aktivnim starenjem su još uvijek slabo zastupljene u strategijama ljudskih resursa. Druga ciljna grupa sastoji se od praktičara u području ljudskih resursa i savjetnika za zapošljavanje. „InCounselling50+“ predlaže razvijanje holistički i znanstveno utemeljenog koncepta za inovativno savjetovanje i upravljanje karijerom, što uključuje različite uvjete europskih tržišta rada i njihovo zapošljavanje.

Legal notices | Privacy policy | Accessibility