incounselling 50+ logo

U nekoliko sektora tržišta rada očekuje se manjak kvalificiranih radnika ili je manjak već ustanovljen. Godine 2004., OECD je naglasio potrebu specijaliziranih informacija i ponuda savjetovanja s ciljem povećanja uključenosti osoba starijih od 50 godina.

Na temelju nekoliko studija slučaja, Cedefop (2015) – Erasmus+ projekt – identificirao je trenutne izazove. Projekt InCounselling50+ želi se pozabaviti s dvama od njih:

  1. Usluge potpore razvoju karijere za zaposlene starije od 50 godina su rijetke i slabo podržane alatima za usmjeravanje; i
  2. Smjernice za upravljanje aktivnim starenjem su još uvijek slabo zastupljene u strategijama ljudskih resursa.

Dodatno su ove studije slučaja potvrdile da takve intervencije imaju pozitivne učinke

  • na individualnoj razini (npr. duži ostanak u radnom odnosu),
  • na organizacijskoj razini (npr. očuvanje kvalificirane i produktivne radne snage) i
  • na nacionalnoj razini (npr. smanjivanje troška socijalnog osiguranja).

Zbog svoje heterogene prirode, ciljna grupa osoba starijih od 50 godina ima različite potrebe te se suočava sa potencijalnim rizikom od isključenja s tržišta rada. Stoga se u obzir moraju uzeti zahtjevi tvrtki kao i mogućnosti adaptiranja organizacijskih okvira s obzirom na posebne potrebe krajnjih korisnika.

Partnerstva i suradnja između institucija visokog obrazovanja i službi za zapošljavanje osiguravaju visoku razinu kvalitete savjetovanja i promocije aktivnog starenja. Kako sve veći broj sveučilišta nudi posebne usluge za starije osobe, kao recimo sveučilišta za treću dob te kako tvrtke trebaju koncepte za održavanje znanja i vještina njihovih zaposlenika starijih od 50 godina ili cjeloživotnog učenja, obje strane mogu imati uzajamnu korist.

Posebice kombinacija kompetencija i standarda razrađenih u prethodnim europskim projektima povezanim s temom usmjeravanja karijere, kao i međunarodno korišteni pristupi i instrumenti upravljanja ljudskim resursima, omogućavaju transfer ranijih ishoda projekata financiranih od strane EU u novi inovativni kontekst. Na temelju tih saznanja, cilj projekta u različitim zemljama s njihovim specifičnim okvirom (npr. tržište rada, demografska situacija, zakonske norme) je razvijanje prilagodljivog koncepta, koji je prilagođen lokalnim uvjetima i regionalnim potrebama.

Legal notices | Privacy policy | Accessibility