incounselling 50+ logo

Dołącz do samodzielnego kursu online InCounselling50+: 

Skontaktuj się z zespołem projektowym InCounselling50 +, jeśli nie masz nazwy użytkownika i hasła do zalogowania się do kursu.

Tak zwany samokierujący się kurs oparty jest na założeniu, że uczniowie samodzielnie dobierają dla siebie poszczególne tematy i pracują nad nimi. Oznacza to, że wykonywane są tylko wybrane, pojedyncze jednostki edukacyjne (a nie wszystkie). Każdy Nugget zapewnia różne sposoby uczenia się: wideo, plik tekstowy, zadania i rozwiązania, samoocenę i dyskusję, z której każdy może wybrać to, co preferuje.


Oprócz kursu online, istnieje również szkolenie w klasie z siedmioma modułami. Jednostki szkoleniowe online - tak zwane Learning Nuggets - są przypisane do siedmiu modułów tematycznych. Każdy moduł pogłębia pewne punkty szkolenia w klasie i jest reprezentowany przez postać online, którą znajdziesz poniżej. Siedem modułów to:

 

1. Rynek pracy dla 50+ i zarządzanie demografią

2. Obowiązki pracodawcy i zarządzanie ochroną zdrowia pracujących

3. Psychologia zawodowa osób50+

4. Zachowania organizacyjne w kontekście 50+

5. Zarządzanie informacjami i wiedzą

6. Wprowadzenie do doradztwa50+

7. Konsultacje kolegialne.

 

Koncepcja opisuje podstawowe elementy szkolenia. Na podstawie analizy potrzeb skupiono się na:

- Nieformalnym uczeniu się

- Uczeniu się sieciowym, wzajemnym

- Uczeniu się samodzielnym

- Orientacji na kompetencje
 

 

 

Ten podręcznik zawiera opis treści szkoleniowych, a także pewne podstawy teoretyczne oraz ważne teorie. Obejmuje szkolenie bezpośrednie i kurs online.

 

 

 

 

Materiał dla szkoleń stacjonarnych (face to face). Uczestnicy znajdą wszystkie niezbędne informacje w podręczniku dla uczestników. Trenerzy mogą skorzystać z wskazówek dotyczących realizacji szkoleń zawartych w Przewodniku dla trenera. Oprócz tego dostępne są również wszystkie prezentacje PowerPoint.

Zapisy prawne | Privacy policy | Accessibility